Covid

Covid

Update n.a.v. nieuwe maatregelen per 16 maart 2021


Zoals bekend, zijn er maatregelen genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus te remmen, dit heeft ook gevolgen voor de trainingen die ik aanbied. Om jullie toch de mogelijkheid te blijven geven om, juist nu, fit te blijven, en (binnen de geldende regels) te sporten, heb ik een aantal aanpassingen moeten doen.


• Trainen is alleen nog mogelijk buiten, bij mij op het fort Nieuwersluis, in privé sessies of groepjes van maximaal 4, en met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar. (Dit betekent dat er even niet op de pads gebokst kan worden. Een zaktraining is nog wel mogelijk).

• Er blijft voldoende tijd tussen trainingen, om te voorkomen dat we alsnog met meer personen dan toegestaan aanwezig zijn, en om mij de gelegenheid te geven om de materialen tussentijds schoon te maken.

• Ik wil jullie verzoeken zelf een matje mee te nemen voor de training, deze worden momenteel niet uitgeleend. Neem de nodige hygiëne in acht, zoals het wassen van je handen voor- en na een training (ik zorg voor desinfecterende gel), en het dragen van schone sportkleding.

• Wanneer je symptomen hebt, zoals hoesten / niezen / koorts, is het nu niet mogelijk om te komen sporten. Voor coachgesprekken geldt hetzelfde; dus zoveel mogelijk buiten, en met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Voor eventuele vragen ben ik bereikbaar via de mail, telefonisch of via WhatsApp. Pas op je gezondheid, en blijf intussen vooral goed voor jezelf, en elkaar zorgen. Ik reken erop dat iedereen zelf ook verantwoordelijkheid neemt, en dat je goed afweegt of je komt.

Wanneer er veranderingen zijn in de geldende regels, zal ik ook mijn beleid weer aanpassen, en jullie daar hier van op de hoogte brengen.